Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

_ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ_

Όροι & Προϋποθέσεις

Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του teemwiz.eu προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Ο ιστότοπος (website) https://teemwiz.eu αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία και διάθεσης των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας «Λυρίδης Παναγιώτης του Δημητρίου», με έδρα την Θεσσαλονίκη (ΑΦΜ: 059528490 / Δ.Ο.Υ Α' Θεσσαλονίκης ).

Πριν εισέλθετε στον Ιστότοπο της επιχείρησης και αποστείλετε μέσω αυτού την παραγγελία σας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η TeemWiz , ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η TeemWiz με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.


Φ.Π.Α.
Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που διατίθενται μέσω του inoxstar-eshop δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. ( 24 % ) παρά μόνο στο τελικό στάδιο πριν την επιβεβαίωση αγοράς σας των προϊόντων και στο τελικό σύνολο.

Η TeemWiz προσπαθεί να σας εξασφαλίζει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρά ταύτα και στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν λάθη ή σφάλματα σε πληροφορίες, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες καθώς και τιμών προϊόντων που τυχόν αναγράφονται στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των δεδομένων ενός προϊόντος.
Σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε τυχόν σφάλματα ή λάθη στη διευκρίνιση ενός προϊόντος, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με την εταιρία στο τηλέφωνο 690 6848 123 ή με αποστολή e-mail στο contact@teemwiz.eu.

Η TeemWiz διατηρεί το δικαίωμα της καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του πελάτη ώστε να δύναται να ενημερώνει τους πελάτες της για τα προϊόντα της χωρίς να κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος της. Η TeemWiz, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η TeemWiz εγγυάται την φύλαξη των στοιχείων αυτών και δεσμεύεται για τη μη κοινοποίησή τους σε τρίτους.

Η TeemWiz δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες πιστωτικών καρτών διασφαλίζονται μιας και η συναλλαγή πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον της Viva .

Ανωτέρα Βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε το έργο ή τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ευθύνη
Η TeemWiz δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας, που οφείλονται σε εγκαταστάσεις, υλικά ή λογισμικό τρίτων και διαθέτει το σύνολο των υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία και σε άριστη κατάσταση.
Η TeemWiz δεν ευθύνεται για βλάβες, σωματικές η υλικές, που προκαλούνται από κακό ή λανθασμένο χειρισμό, κακή τοποθέτηση ή παράβλεψη των κανόνων ασφαλείας που συνοδεύουν τις υπηρεσίες / προϊόντα.

Τροποποίηση των Όρων του Παρόντος
Η TeemWiz διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή

Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την TeemWiz διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Επικοινωνία

Τ: +30 690 6848 123
Διεύθυνση: Χρ, Παπαδήμα 17
Θεσσαλονίκη, 54629

Δεχόμαστε πληρωμές με:

Secured by PayPal

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Και να μην Χανόμαστε !

Μείνετε ενημερωμένοι για τις προσφορές μας & τα νέα μας.